Kadra
Wykształcenie:
1994-1998 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Studia Magisterskie
2009-2011 Studia Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (tytuł: dr n. med.)
Tytuł pracy doktoranckiej:
Zniekształcenie i ruchomość oddechowa klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
Rozprawa doktorska z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Kierownik: prof. dr. hab. Andrzej Szulc, Promotor: dr. hab. med. Tomasz Kotwicki ,2011
2011-2012 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Kierunek :Przygotowanie Pedagogiczne
Kursy i szkolenia:
2001 – 2003 Kurs Mc Kenzie Poznań (A ,B, C, D)
06.2007 Kurs PNF podstawowy Warszawa
05.2007 Kurs Kaltenborn-Evjenth Katowice – kończyna dolna
09.2007 Kurs FITS skoliozy Wrocław – dr M. Białek
11.2007 Kurs Kaltenborn-Evjenth w Katowice – kończyna górna
12.2007 Kurs FITS skoliozy Wrocław – dr M. Białek
03.2008 Kurs Tkanek Miękkich rozluźnianie powięziowe cz.1, Poznań
03.2008 Kurs Kaltenborn-Evjenth Katowice – kręgosłup lędźwiowy
05.2008 Kurs Tkanek Miękkich rozluźnianie powięziowe cz.2 ,Poznań
05.2008 Kurs Kaltenborn -Evjenth w Katowice – kręgosłup szyjny i piersiowy
09.2008 Kurs Dysbalans Mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta , Poznań
05.2009 Kurs 3 –modułowy Terapii Manualnej wg. Karela Lewita, Poznań
04.2009 Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej , Gdynia
05.2009 Czaszkowo-Krzyżowa (Uwalnianie Psychomotoryczne i Regres)
07.2009 Kurs Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie, Poznań
07.2009 Kurs Diagnostyka i terapia miednicy, Poznań
09.2009 Kurs Kinesiology Taping cz.1, Gdańsk
11.2009 Kurs Kinesiology Taping cz.2, Gdańsk
12.2014 Warsztaty wprowadzające do metody DOBOMED Basic, Katowice
06.2016 SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis Accreditation Program (SA),Wrocław
09.2017 Sześciomodułowy podyplomowy kurs Terapii Manualnej Andrzej Rakowski,
11.2017 Egzamin Terapia Manualna Andrzej Rakowski ,Sierosław
11.2017 Terapia Manualna kurs rozwijający I° ,Andrzej Rakowski, Sierosław
01.2018 Internatational Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy According To Katharina Schroth , Wrocław
09.2018 CRAFT – Cranial Facial Therapy Academy – Akademia terapii czaszkowo-twarzowej. Moduł I,II,Kraków
06.2019 Suche igłowanie- medyczna akupunktura moduł I, Gdańsk
07.2019 Suche igłowanie –medyczna akupunktura moduł II ,Gdańsk
10.2019 Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum by Rafał Krasicki
05.2020 Pinoterapia, Gdańsk
07.2020 Akupunktura ucha , Spała
08.2020 Akupunktura równoważąca Dr Tana, Kraków
09.2020 Komplementarna Terapia Trzewi, Jelenia Góra
10.2020/2023 Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy
03.2021 Mikrosystemy w Komplementarnej Terapii Trzewi oraz Ich Wykorzystanie u Pacjentów Bólowych
04.2021 Komplementarna Terapia Pijawką Lekarską
Opublikowane artykuły:
Zielińska I., Kotwicki T., Szulc A.: Znacznego stopnia deformacja klatki piersiowej u chorych z niskostopniową skoliozą idiopatyczną – opis przypadków. Rehab. Prakt. 2010; 2: 28-30.
Zielińska I., Kotwicki T., Szulc A.: Nieinwazyjna technika oceny zniekształcenia klatki piersiowej w młodzieńczej idiopatycznej skoliozie. Medycyna Manualna 2009; 13: 64-69.
Kotwicki T., Zielińska I., Szulc A., Samborski W.: Simple technique to evaluate thorax asymmetry in scoliosis: clinical usefulness to assess deformity and mobility. Stud. Health Technol. Inform. 2010; 158: 24-