Kadra

Jacek Rozumek

FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY

Wykształcenie:

1992 – Medyczne Studium Fizjoterapii specjalność Fizjoterapeuta, Poznań,
1997 – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej licencjat specjalność: Wieloprofilowe Usprawnianie Dzieci z Uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego, Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej Magister Pedagogiki Specjalnej specjalność : Pedagogika Terapeutyczna

Kursy i szkolenia

2002 – NDT Bobath Basic,
2008 – NDT Bobath Baby,
2009 – Kinesiotaping Basic
2010 – Terapia Ręki
2010 – Kinesiotaping w Pedriatrii
2011 – NDT Bobath Zaawansowany : Terapia Dziecka z Hipotonią,
2014 – NDT Bobath Zaawansowany : Diagnoza i Terapia Niemowląt
2014 – NDT Bobath Zaawansowany : Terapia Skierowana na Cel
Analiza Chodu w Pediatrii,
2014 – Techniki Tkanek Miękkich w Pracy z Dziećmi,
2014 – Masaż Shantali Special Care,
2016 – Metoda Prechtla Ocena Ruchów Globalnych,
2014 – Masaż Shantali Special Care, Inegracja Sensorycznomotoryczna SI II stopień