Gimnastyka korekcyjna TCZEW

Wczesne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia. Dzieciństwo jest niewątpliwie najlepszym okresem do profilaktyki  wad postawy.
Naszym celem jest szeroko rozumiana korekta postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kręgosłupa poprzez indywidualne programy ćwiczeń. Szczególną uwagę zwracamy na autokorektę wykorzystując biofeedback, elementy metody Schroth, SEAS, Dobosiewicz, FITS .

Zestawy proponowanych ćwiczeń uwzględniają indywidualne potrzeby pacjenta.

Przy doborze grup staramy się uwzględniać wiek, płeć oraz rodzaj wady postawy.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej naszej placówki

Klinika Rehabilitacji ,Tczew ul Wybickiego 13a