Gimnastyka korekcyjna TCZEW

Wczesne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia. Dzieciństwo jest niewątpliwie najlepszym okresem do profilaktyki  wad postawy.
Naszym celem jest szeroko rozumiana korekta postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kręgosłupa poprzez indywidualne programy ćwiczeń. Szczególną uwagę zwracamy na autokorektę, wykorzystując biofeedback, elementy metody Schroth, SEAS, Dobosiewicz, FITS.

Zestawy proponowanych ćwiczeń uwzględniają indywidualne potrzeby pacjenta.

Przy doborze grup staramy się uwzględniać wiek, płeć oraz rodzaj wady postawy.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej naszej placówki

Klinika Rehabilitacji, Tczew ul Wybickiego 13a