Terapia Manualna tczew

Terapia manualna zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa.  Ma na celu wspomagać przywrócenie właściwej ruchomości stawów oraz uśmierzenie pojawiającego się bólu.

Podczas terapii manualnej wykorzystuje się różne techniki, które wspomagają powrót do pełnej sprawności. Do najczęściej stosowanych należą: masaż, stretching, manipulacja, mobilizacja i neuromobilizacja.

Terapię manualną zastosować można w przypadku różnych dolegliwości, w szczególności bólu kości ogonowej, bólów krzyżowych, lędźwiowych i lędźwiowo-krzyżowych, a także w zaburzeniach napięcia mięśni okolic miednicy, częstomoczu, rwie kulszowej, migrenach, dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych, wadach postawy, zaburzeniach snu i wielu innych przypadłościach.

Udając się na pierwszą wizytę , warto mieć ze sobą wyniki badań (RTG MRI,TK). Pierwsza wizyta służy przede wszystkim ocenie stanu zdrowia pacjenta na podstawie przedstawionych wyników badań ,wywiadu oraz badania przedmiotowego. Na tej podstawie wyznacza się plan terapii.

Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na rolę stresu w drodze do osiągnięcia zdrowia. Równolegle prowadzi się edukację w zakresie roli stresu.

WSKAZANIA DO TERAPII MANUALNEJ
 • ból związany z chorobą dyskową (uszkodzenie krążka międzykręgowego, wypukliny i przepukliny krążka)
 • ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych (ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów międzykręgowych (artrozą)
 • wzmożone napięcie mięśni
 • sztywność spowodowana przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych
 • odkręgosłupowe bóle głowy
 • uszkodzenie mięsni, ścięgien
 • choroba zwyrodnieniową stawów (artrozą) – staw kolanowy, biodrowy, barkowy itp.
 • przygotowanie do planowanych zabiegów operacyjnych np. wymiany stawów (endoprotezy)
 • usprawnianie po wykonanej operacji
 • stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych w obrębie kości, stawów, więzadeł, mięśni
 • sztywność stawów – z powodu unieruchomienia (gips), zwyrodnienia
Metody terapeutyczne stosowane przez naszych specjalistów:

Terapia Manualna Holistyczna dr. Andrzeja Rakowskiego to nowoczesny, medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w których następstwie pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu.

Terapia manualna, bo dotyczy narządu ruchu. Holistyczna, bo widzi człowieka całościowo. W swojej koncepcji traktuje nierozdzielnie duchowość i fizyczność. Zatem w terapii uwzględnia wpływ stresu na ciało i odwrotnie.

W zabiegach stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy.

Terapia manualna tkanek miękkich polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Terapia tkanek miękkich stosowana jest jako uzupełnienie innych form terapii.

Restrykcje powstałe w obrębie powięzi mogą prowadzić do powstania nieprawidłowych napięć, wzorców ruchowych, które z kolei zaburzają prawidłową statykę ciała.W konsekwencji dochodzi do przeciążenia oraz bólu. W pracy wykorzystuje się do tego techniki rozluźniania mięśniowo – powięiowego tkanek oraz techniki energizacji mięśni. Siła bodźca dostosowana jest do indywidualnych reakcji każdego pacjenta.w

Polega na stopniowym rozciąganiu tkanek miękkich. Kierunek rozciągania, wielkość przykładanej przez terapeutę siły i czas stosowania techniki są w całości zależne od reakcji ciała pacjenta. Poprzez stosowanie technik mięśniowo-powięziowego rozluźnienia dążymy do obniżenia wzmożonego napięcia i do przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu. Po zlikwidowaniu restrykcji występujących w obrębie kompleksu mięśniowo-powięziowego oraz stawów należy rozciągnąć mięśnie, posiłkując się technikami energizacji mięśniowej.

Celem jest nauka wykonywania ćwiczeń z odpowiednim napięciem izometrycznym i rozluźnieniem. Zastosowanie technik energizacji mięśni przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne przed zastosowaniem technik stawowych, takich jak mobilizacje i manipulacje ,prowadzi do poprawy zakresu ruchu .

Terapia dla pacjentów w każdym wieku. Bezpieczna, nieniosąca za sobą ryzyka nadmiernego rozciągnięcia mięśni, do jakiego może dojść podczas rozciągania.