PNF - Prorioceptive  Neuromuscular  Facilitation

Najczęściej stosowana przy dysfunkcjach związanych z przyjmowaniem nieprawidłowych postaw i wzorców ruchowych .Celem  tej metody  jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby, ma zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA METODY PNF:
 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego jak udary mózgu i przebyte krwotoki.
 • choroby związane z utrzymaniem równowagi ,
 • choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi,
 • choroby które powodują upośledzenie stereotypu chodu,
 • stwardnienie rozsiane (SM) oraz choroba Parkinsona,
 • pacjenci pooperacyjni, przy zaburzeniach funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej,
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne),
 • złamania i zwichnięcia,
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych,
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich,
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna,
 • leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn.