Rehabilitacja TCZEW

W naszym życiu codziennym sprawność fizyczna odgrywa rolę kluczową. To właśnie dzięki sprawności fizycznej możemy normalnie funkcjonować w pracy i w domu, podczas zajęć sportowych oraz realizując własne pasje. Niestety na skutek wypadków i kontuzji często dochodzi do czasowego unieruchomienia i wyłączenia z dotychczasowej aktywności zawodowej czy sportowej. Rehabilitacja ma na celu przywrócenie pełnej sprawności funkcjonalnej, sportowej oraz szeroko rozumianą prewencję odnoszącą się do poprawy jakości życia oraz komfortu.

Terapia manualna

Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu

Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna ma za zadanie przywracanie i utrzymywanie sprawności fizycznej pacjenta

SUCHE IGŁOWANIE

Medyczna akupunktura polega na wykorzystaniu specjalnych igieł do nakłuwania określonych punktów spustowych

LECZENIE SKOLIOZ I WAD POSTAWY

Celem gimnastyki korekcyjnej jest szeroko rozumiana korekta postawy ciała

Gimnastyka Korekcyjna

Wczesne wykrycie odchyleń od normy w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia

FIZYKOTERAPIA

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii w której na organizm ludzki oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizykalnymi