Gimnastyka Korekcyjna Tczew

Gimnastyka korekcyjna – na czym polega terapia?

Ćwiczenia stosowane w gimnastyce korekcyjnej mają na zadaniu skorygowanie postawy ciała u dzieci. Ćwiczenia podzielone są na takie, podczas których nie wykorzystuje się żadnego sprzętu, a także na, w których wymagane jest użycie taśm, hantli lub innego rodzaju pomocy umożliwiających precyzyjne wykonanie ćwiczenia. W ten sposób układ ruchu zostaje pobudzony i pozwala na wypracowanie prawidłowych przyzwyczajeń dotyczących postawy ciała podczas stania, chodzenia, a także w czasie siedzenia. Niestety siedzący tryb życia bardzo negatywnie wpływa na kręgosłup naszych dzieci i młodzieży, z tego względu warto zadbać o to, aby pojawiające się wady postawy były na bieżąco korygowane, co pozwoli na zachowanie zdrowia w dorosłym życiu.

Czym jest gimnastyka korekcyjna?

Gimnastyka korekcyjna służy profilaktyce i wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka, a także kształtowaniu prawidłowej postawy ciała u dzieci. W niektórych przypadkach ma na celu korekcję nieprawidłowych przyzwyczajeń prowadzących do nieprawidłowej postawy ciała, która w przyszłości może być powodem wielu trudnych i bolesnych schorzeń. Choć gimnastyka korekcyjna nie jest obowiązkowa, to ćwiczenia z nią związane mogą być pomocne dla wielu dzieci. Zarówno dla tych, u których obserwuje się wady postawy, jak i dla tych, które nie przejawiają takich problemów.

Na co pomaga gimnastyka korekcyjna?

Przede wszystkim gimnastyka korekcyjna to rodzaj profilaktyki, która jest stosowana u dzieci i młodzieży w celu wypracowania prawidłowych przyzwyczajeń ruchowych. Podczas oferowanej przez naszą klinikę gimnastyki korekcyjnej kładziemy nacisk na:

  • korygowanie lub brak równowagi mięśniowej,
  • korekcja wad postawy,
  • korekcja skrzywień kręgosłupa,
  • profilaktyka wad postawy.

Wcześnie zauważone problemy rozwojowe to najlepszy czas na wdrożenia działania i wprowadzenie gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia oferowane przez naszą Klinikę są specjalnie dobrane do potrzeb indywidualnych małego pacjenta tak, aby korygowały i zapobiegały powstawaniu nowych problemów z układem ruchu. Podczas wzrostu dziecka należy przykładać baczną uwagę do pojawiających się wad postawy, które po upływie lat mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

W jaki sposób prowadzona jest gimnastyka korekcyjna w naszej Klinice?

Przebieg gimnastyki korekcyjnej jest ściśle związany z problemem, z jakim zmaga się mały pacjent. W indywidualnie dobranej terapii wykorzystujemy biofeedback, a także metody Schroth, Dobosiewicz, SEAS i FITS. W ten sposób z dużą pewnością i precyzja możemy wspomóc utrzymanie prawidłowej postawy i ewentualne wady pojawiające się podczas rozwoju dziecka. Czas, jaki przeznaczony jest na ćwiczenia to 45 minut, podczas których dzieci pracują indywidualnie z doświadczonymi specjalistami. Gimnastyka korekcyjna to zajęcia, które powinny być prowadzone w stałych odstępach czasowych, ponieważ w ten sposób można będzie osiągnąć najlepsze rezultaty prowadzonej terapii.

Jak przygotować się do gimnastyki korekcyjnej?

Gimnastyka korekcyjna to seria ćwiczeń, której celem jest wspomaganie układu ruchu, a przede wszystkim wypracowanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Podczas terapii zadaniem dziecka będzie współpraca ze specjalistą, który dobierze odpowiednią metodę. Na czas zajęć warto zadbać, aby dziecko miało wygodny strój do ćwiczeń, który zapewni swobodę ruchu, a także obuwie sportowe. Do niektórych ćwiczeń konieczna będzie praca bez obuwia, jednak wygodne buty sportowe w dużej mierze ułatwiają przyjęcie prawidłowej postawy ciała.