Metoda Bobath

Główne zasady Metody Bobath obejmują:

  1. Indywidualne podejście: Terapeuci Bobath analizują indywidualne umiejętności, ograniczenia i potrzeby każdego pacjenta. Plan terapeutyczny jest dostosowywany do konkretnych cech każdej osoby.
  2. Analiza ruchu: Terapeuci Bobath starają się zrozumieć patologiczny wzorzec ruchowy, który może być wynikiem uszkodzenia układu nerwowego. Skupiają się na analizie ruchów, postawy i wzorców ruchowych, identyfikując obszary, które wymagają poprawy.
  3. Normalizacja napięcia mięśniowego: Metoda Bobath kładzie duży nacisk na normalizację napięcia mięśniowego. Terapeuci pracują nad zmniejszeniem nadmiernego napięcia mięśniowego (hipertonia) lub zwiększeniem napięcia w mięśniach osłabionych (hipotonia).
  4. Stymulacja: Metoda korzysta z różnych technik stymulacyjnych, takich jak dotyk, manipulacje stawów, wzrok i dźwięk, aby pobudzić układ nerwowy do właściwej reakcji ruchowej.
  5. Rozwijanie kontroli posturalnej: Metoda Bobath skupia się na rozwijaniu kontroli posturalnej, czyli zdolności utrzymania równowagi i stabilności ciała w różnych pozycjach.
  6. Funkcjonalność : Terapeuci Bobath często wykorzystują codzienne sytuacje i czynności, takie jak ubieranie się, jedzenie czy zabawa, aby zintegrować terapię ruchową w naturalny sposób do życia pacjenta.

Współpraca z rodzicami i opiekunami jest kluczowa w procesie terapeutycznym, ponieważ pomaga w kontynuacji ćwiczeń i pracy w domu co wspomaga postępy pacjenta.