PNF - Prorioceptive  Neuromuscular  Facilitation

Badanie i leczenie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora testach diagnostycznych, doborze ćwiczeń leczniczych odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn. Pozwala to precyzyjnie ustalić zachowanie się objawów oraz ich zmienność w ciągu doby.
Chory wymaga zastosowania ruchu działającego leczniczo, lecz w płaszczyźnie i kierunku, które podpowiada wynik badania czynnościowego kręgosłupa. Podczas cyklu prowadzenia każdego pacjenta badanie i leczenie uzupełniane są profilaktyką. Ważna jest tu edukacja chorego, by mógł w sposób jak najbardziej normalny wykonywać swe codzienne czynności .