Rehabilitacja ortopedyczna tczew

Rehabilitacja ortopedyczna ma za zadanie przywracanie i utrzymywanie sprawności fizycznej pacjenta. W pracy wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie poparte systematycznym podnoszeniem kwalifikacji podczas zaawansowanych szkoleń tematycznych. W naszej Klinice opieramy się głównie na terapii manualnej, masażach, suchym igłowaniu, fizykoterapii oraz programach ćwiczeń usprawniających.

Rehabilitacja ortopedyczna podejmowana jest najczęściej :

 • w leczeniu bólu kręgosłupa i stawów obwodowych
 • w leczeniu wad postawy i skolioz
 • po urazach narządu ruchu (np. po urazach sportowych, skręceniach, złamaniach)
 • po zabiegach operacyjnych lub przygotowaniem przed operacją,
 • w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych (stomatologia, ortodoncja)
 • w bólach głowy, migrenach

Wybór metody i sposobu pracy z pacjentem zależne jest od schorzenia, rodzaju dolegliwości i wieku pacjenta. Stosowane metody to:

 • Metoda SEAS : Scentific Exercise Approach to Scoliosis for Physiotherapists
 • ISST – International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy
 • Terapia Manulana (Rakowski, Lewitt, Kaltenborna)
 • Koncepcja FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • PNF
 • Metoda MC Kenziego,
 • Metoda Dobosiewicz
 • Terapia czaszkowo–krzyżowa
 • Terapia tkanek miękkich
 • Kinesiologytaping
 • Suche Igłowanie
 • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych (wg .CRAFT)