Koncepcja FITS

FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- jest koncepcją autorską, opracowaną przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Może być stosowana jako: samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych. Biorąc pod uwagę trójpłaszczyznowy charakter zniekształcenia jaki towarzyszy skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualny program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta.