Metoda Dobosiewicz

Metodę wg Krystyny Dobosiewicz wykorzystuje się leczeniu w zachowawczym dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych, może być stosowana w leczeniu skojarzeniowym z gorsetem typu Cheneau. Polega na czynnej korekcji deformacji kręgosłupa oraz poprawie funkcji oddechowych klatki piersiowej .

Cel ten realizowany jest poprzez:
  • asymetryczną mobilizację klatki piersiowej i kręgosłupa w 3 symetrycznych pozycjach wyjściowych z wykorzystaniem bodźców proprio- i eksteroceptywnych
  • asymetryczną mobilizację klatki piersiowej i kręgosłupa oraz jej derotację w pozycji antygrawitacyjnej z korektą ustawienia miednicy przy zachowaniu symetrycznej pozycji wyjściowej
  • utrwalenie uzyskanej korekcji poprzez skurcz izometryczny mięsni w fazie wydłużonego wydechu

Ćwiczenia mobilizujące klatkę piersiową i kręgosłup poprzez asymetryczne oddychanie prowadzone są w klęku podpartym z symetrycznym ustawieniem obręczy barkowej i kończyn górnych oraz obręczy biodrowej i kończyn dolnych.