Kadra

Łukasz Poniatowski

Student 5 roku Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku

SZKOLENIA:

2020

05.2020 Staw skokowy – badanie, terapia, aktywność – Fizjopassion
09.2020 Kurs masażu klasycznego: profil rozszerzony – Anatomic, Gdynia

2021

02.2021 Diagnostyka, prowadzenie terapii i pracy z pacjentem – Akademia Fizjoterapii Fizjo-World, Gdynia
08.2021 Trening funkcjonalny – Movement Expert – BodyWork, Warszawa
08.2021 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych – Rehaintegro, Warszawa
09.2021-03.2023 Asystent fizjoterapeuty w drużynie siatkarskiej Trefl Gdańsk Juniorzy – wolontariat

2022

02.2022 masaż tkanek głębokich – International School of Deep Tissue Massage Practitioners, Gdańsk
10.2022 Szkolenie Fizjo-Trenerskie – Artur Przywara i Filip Koc, Rzeszów
10.2022 Screening – diagnostyka ruchowa – Blackroll, Warszawa
02/10.2022 RTS after ACLR – Paweł Krótki

2023

02.2023 Pinoterapia – Medycyna manualna FRSc, Gdańsk
04.2023 9 kroków do skutecznej promocji (szkolenie marketingowe dla fizjoterapeutów) – Zdrowy biznes
09.2023 Trening medyczny po uszkodzeniu stawu kolanowego – Odnova, Bartosz Rutowicz, Bydgoszcz
10.2023 Programowanie i periodyzacja treningu siły mięśniowej – Praktyczna Strona Treningu, Artur Mohr, Gdańsk

DZIAŁANIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 • Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapeutów AWFiS Gdańsk
 • Współrealizator projektów badawczych

Konferencje:

 • Czynny udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Uniwersytetu Gdańskiego – praca pt. „Wpływ różnego rodzaju rozgrzewki na parametry skoku u aktywnych rekreacyjnie mężczyzn”; Gdynia, 29-30 września 2023 r
 • Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Białej Podlaskiej – praca pt. „Wpływ różnego rodzaju rozgrzewki na parametry skoku i biegu u aktywnych rekreacyjnie mężczyzn”; 2 czerwca 2023 r.
 • Czynny udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Dla Młodych Naukowców: Wieczór Naukowca 2023 – Wokół Człowieka – praca pt. „Wibracja całego ciała jako forma rozgrzewki u biegaczy rekreacyjnych”; Wrocław, 31 maja 2023r.
 • Udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej “XVI Wiosna z Fizjoterapią”, 22 kwietnia 2023 r.
 • Czynny udział w II Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne Spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa praca pt. „Wpływ treningu wibracyjnego na stabilność posturalną i elastyczność mięśni osób z uogólnioną hipermobilnością stawową”; Gdańsk, 24.11.2022 r.
 • Czynny udział w II Międzynarodowym Kongresie Młodej Nauki – praca pt. “Czy trening wibracyjny może wpłynąć na elastyczność mięśni?” Gdańsk, 07.07.2022 r.

Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych:

 • „Zastosowanie wibracji całego ciała w fizjoterapii pediatrycznej” Ewertowska P., Formella O., Poniatowski Ł., Czaprowski D.
 • “The influence of a 3 km run on plantar pressure patterns and gait parameters in recreational runners.” Poniatowski Ł., Tuptanowski K., Zapadka B., Ossowski Z., Czaprowski D., Ewertowska P.
 • „Influence of whole-body vibration warm-up on the range of motion in the ankle joint” Ewertowska P., Zapadka B., Głażewska M., Poniatowski Ł., Tuptanowski K., Ossowski Z., Czaprowski D., Krzysztofik M.
 • „Effect of whole-body vibration on postural stability in young adults with generalized joint hypermobility – a clinical trial” Ewertowska P., Formella O., Poniatowski Ł., Krzysztofik M., Czaprowski D.
 • „Can whole-body vibration training affect the flexibility of the pelvis-hip complex muscles?” Ewertowska P., Formella O., Poniatowski Ł., Krzysztofik M., Czaprowski D.